Contrair – juli 2020

Er wordt vaak gezegd dat crises tijdelijk zijn en dat de economie op de lange termijn altijd zal blijven groeien. Sinds het ontstaan van de eerste economieën op deze aardbol, is dit ook zo gebleken. Een andere ontwikkeling die ononderbroken heeft plaatsgevonden sinds de eerste mensen bestaan, is dat de wereldwijde bevolking altijd blijft groeien. Als gevolg van deze constante groei in welvaart, ontstaat een constant groeiende groep consumenten die hiervan wil genieten. Dit gebeurt natuurlijk op allerlei manieren en een goed voorbeeld zijn de fastfoodketens, die de oplossing zijn voor veel mensen die liever een keer minder eten hoeven te koken in de week. En laten we eerlijk zijn, wie vindt op zijn tijd een snelle hap niet lekker?

In de afgelopen jaren leidde dit ertoe dat grote fastfoodketens aan vertrouwen wonnen bij de belegger waardoor de koersen stegen. Maar als er één ding zeker is op de beurs, is dat dit elk moment kan omslaan. Door interne bedrijfsconflicten, conjunctuurschommelingen en andere onvoorziene ontwikkelingen kan een bedrijf slechtere prestaties leveren, waardoor de belegger het aandeel verlaat.

Dit is waar de contraire belegger om de hoek komt kijken. In tegenstelling tot de meeste beleggers ziet de contraire belegger in een dalende koers geen problemen, maar kansen. Door zich goed te informeren over de huidige stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen, plukt de contraire belegger financiële vruchten op plaatsen waar anderen niet keken. 

Deze maand hebben wij een aandeel uitgezocht dat opereert in de fastfoodsector. Door een samenspel van omstandigheden over de afgelopen tijd, is dit aandeel nu erg goedkoop in de markt geprijsd. Wij leggen u in dit rapport uit waarom dit aandeel zo geprijsd is en hoe u ervan kan profiteren.

Contrair beleggen

Met het Contrair beleggen abonnement ontvangt u iedere eerste maandag van de maand één concrete contraire beurstip. Dit betekent dat u een uitgebreid rapport van minimaal 800 woorden ontvangt met een duidelijke heldere visie over één sterk ondergewaardeerd bedrijf. Contrair beleggen is onze specialiteit en betekent:

  • 12 concrete beurstips per jaar
  • Anders dan de gemiddelde grijze beursanalist
  • Een eigen koers durven varen
  • Een trackrecord vanaf 2009

Natuurlijk kunt u nu en dan een winstje meepakken door met de massa mee te gaan, maar het is vaak lucratiever te zoeken naar aandelen die ondergewaardeerd zijn.

Meer informatie

Disclaimer: Handelen in aandelen brengt een risico met zich mee. Resultaten uit het verleden geven geen enkele garantie of indicatie over de toekomstige resultaten. De teksten in dit artikel vormen geen advies, het gaat slechts om de persoonlijke mening van de schrijver. Niets op de pagina’s van dit artikel dient op enige wijze te worden opgevat als een aanbieding of levering van financieel, beleggings- of ander professioneel advies. U dient met name advies in te winnen bij een gekwalificeerd expert voordat u een beleggingsbesluit neemt. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw beleggingsbeslissingen neemt u voor eigen risico en daarvoor bent u uitsluitend zelf verantwoordelijk.