Dividend aandelen – juni 2019

Er zijn verschillende varianten dividendbeleggers. Sommigen zullen enkele dividendaandelen in bezit hebben naast aandelen die geen dividend opleveren. Het aanhouden van een divers, gespreid portfolio hoeft niet per se te betekenen dat u aandelen selecteert op basis van dividendrendement. Het feit dàt ze dividend uitkeren, is echter wel een bonus. Maar let wel: dividend op zich is niet zaligmakend.

Bij de selectie van aandelen moet u ook kijken naar de kracht van het achterliggende bedrijf. De geschiedenis, het heden en de toekomst van hoe de onderneming zich staande houdt in de sector. Ziet het ernaar uit dat het aandeel over pakweg 5 jaar nog even sterk staat (of zelfs sterker)? Dan zal dit ook goed nieuws zijn voor de hoogte van het dividend.

Het gaat niet alleen om dividendrendement. Het gaat ook om de bestendigheid van dat dividend. Het is beter om elk jaar 3% op een aandeel uitgekeerd te krijgen dan dat u het ene jaar 5% en elk volgende jaar 1% minder. Wat telt is het rente-op-rente-effect. Bij het eerste aandeel krijgt u elk volgend jaar 3% over een groeiend vermogen. Bij het tweede aandeel krijgt u elk volgend jaar steeds minder aangroei.

En zeg nu zelf: u wilt toch ook liever vastigheid? En als het dan verandert, dan graag een tikje hoger. Want korten op het dividend, dat is een regelrechte noodgreep van een onderneming. Maar daarom belegt u louter in solide bedrijven.  

Dividend abonnement

Met het Dividend abonnement ontvangt u iedere derde dinsdag van de maand een lijst van 5 aandelen met een zeer aantrekkelijk dividendrendement Dit betekent dat u een uitgebreid rapport van minimaal 1.000 woorden ontvangt met daarin vijf aandelen met een aantrekkelijk dividendrendement. Variërend van bedrijven met een erg stabiel dividendrendement tot bedrijven met een extreem hoog dividendrendement.

Dividendrendement aandelen van Marktgevoel betekent:

  • Maandelijks een lijst van 5 aandelen ontvangen
  • Degelijke aandelen om uw portefeuille mee te vullen
  • Aandelen met een zeer hoog dividendrendement
  • Concrete en duidelijke onderbouwing en uitleg

Meer informatie

Disclaimer: Handelen in aandelen brengt een risico met zich mee. Resultaten uit het verleden geven geen enkele garantie of indicatie over de toekomstige resultaten. De teksten in dit artikel vormen geen advies, het gaat slechts om de persoonlijke mening van de schrijver. Niets op de pagina’s van dit artikel dient op enige wijze te worden opgevat als een aanbieding of levering van financieel, beleggings- of ander professioneel advies. U dient met name advies in te winnen bij een gekwalificeerd expert voordat u een beleggingsbesluit neemt. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw beleggingsbeslissingen neemt u voor eigen risico en daarvoor bent u uitsluitend zelf verantwoordelijk.