Dividendaandelen – December 2018

Dividendbeleggen is bij uitstek geschikt voor de langetermijnbelegger. Het kent vele voordelen: u hoeft niet wakker te liggen  van een slecht beursklimaat want u belegt met een horizon die veel verder reikt dan de waan van de dag. Lage beurskoersen zijn voor u juist mooie gelegenheden om uw dividendaandelen bij te kopen.

Een hoog dividend resulteert niet altijd in een hoog rendement. Als het dividendrendement duidelijk hoger is dan de markt, dan is het oppassen geblazen.

Dus zelfs bij zogenoemde dividend aristocraten is het zaak om aandelen te mijden die te goedgeefs zijn. Het loont zeer de moeite om de beurzen af te struinen op zoek naar aandelen van bedrijven die in de voorbije tien jaar het uitkeringspercentage consistent hebben verhoogd en tegelijkertijd telkens een hogere winst boekten om uit te keren.

Bedrijven die elk jaar het dividend verhogen zònder dat ze meer winst produceren, lopen het risico dat door omstandigheden het dividend niet meer houdbaar is, met alle gevolgen van dien voor de beurskoers.

Dan is er nog het gunstige effect van een aandeleninkoopprogramma. In de eerste plaats betekent dat als bedrijven aandelen inkopen ze hun winst voortaan over minder aandelen hoeven te verdelen. Hierdoor kan men het dividend per aandeel makkelijker handhaven en verhogen. Bovendien, als een bedrijf zijn schulden afbouwt, dalen de rentekosten. Dat heeft op zijn beurt een hogere nettowinst en een hoger dividend tot gevolg.

Dividend abonnement

Met het Dividend abonnement ontvangt u iedere derde dinsdag van de maand een lijst van 5 aandelen met een zeer aantrekkelijk dividendrendement Dit betekent dat u een uitgebreid rapport van minimaal 1.000 woorden ontvangt met daarin vijf aandelen met een aantrekkelijk dividendrendement. Variërend van bedrijven met een erg stabiel dividendrendement tot bedrijven met een extreem hoog dividendrendement.

Dividendrendement aandelen van Marktgevoel betekent:

  • Maandelijks een lijst van 5 aandelen ontvangen
  • Degelijke aandelen om uw portefeuille mee te vullen
  • Aandelen met een zeer hoog dividendrendement
  • Concrete en duidelijke onderbouwing en uitleg

Meer informatie

Disclaimer: Handelen in aandelen brengt een risico met zich mee. Resultaten uit het verleden geven geen enkele garantie of indicatie over de toekomstige resultaten. De teksten in dit artikel vormen geen advies, het gaat slechts om de persoonlijke mening van de schrijver. Niets op de pagina’s van dit artikel dient op enige wijze te worden opgevat als een aanbieding of levering van financieel, beleggings- of ander professioneel advies. U dient met name advies in te winnen bij een gekwalificeerd expert voordat u een beleggingsbesluit neemt. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw beleggingsbeslissingen neemt u voor eigen risico en daarvoor bent u uitsluitend zelf verantwoordelijk.