Grondstoffen – mei 2019

De maand bieden we u een aandeel aan van een bedrijf dat een mooi alternatief biedt voor wie wil beleggen in energievoorziening of metalen als goud en koper.

Dat u direct kunt beleggen in goud of de goudprijs via een tracker (ETF) kunt volgen, wist u natuurlijk al. Maar een belegging in het bedrijf in dit maandrapport is een investering in de eigendomsrechten van de mijngebieden en de distributiekanalen.

Het loont altijd de moeite om verder te kijken dan de voor de hand liggende aandelen in een sector. Dat geldt voor alle sectoren, van de chipindustrie tot biotechnologie en van olie tot auto’s. Het gaat immers ook om de bedrijven die er omheen cirkelen. De toeleveranciers, bijvoorbeeld. Of de transporteurs van essentiële onderdelen of halffabrikaten.

Grondstoffen zijn de bron van alles. Daarom is het ook  zinvol om eens een alternatieve belegging in deze sector onder de loep te nemen.

Grondstoffen Beleggen abonnement

De wereldpopulatie blijft groeien en de technologische ontwikkelingen gaan nergens harder dan in de grondstoffensector. Door te beleggen in deze sector kunt u profiteren van toekomstige trends en cycli in de grondstoffenmarkt.

  • Beleggen op de grondstoffenmarkt betekent:
  • Uitgebreide analyses over de grondstoffenmarkt
  • Inspelen op trends in grondstoffen
  • Interessante aandelen uit de sector

Onze abonnees ontvangen uiteraard een Trade Alert zodra het koersdoel bereikt wordt!

Abonneer nu!

Disclaimer: Handelen in aandelen brengt een risico met zich mee. Resultaten uit het verleden geven geen enkele garantie of indicatie over de toekomstige resultaten. De teksten in dit artikel vormen geen advies, het gaat slechts om de persoonlijke mening van de schrijver. Niets op de pagina’s van dit artikel dient op enige wijze te worden opgevat als een aanbieding of levering van financieel, beleggings- of ander professioneel advies. U dient met name advies in te winnen bij een gekwalificeerd expert voordat u een beleggingsbesluit neemt. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw beleggingsbeslissingen neemt u voor eigen risico en daarvoor bent u uitsluitend zelf verantwoordelijk.