2019 is nu al het jaar van de biotech!

7 februari 2019

Met al twee grote overnames in de eerste week van januari, beloofde 2019 een fantastisch jaar te worden voor biotechnologie. Naast bijna continue overnamegeruchten, lopen er ook dit jaar weer veel goedkeuringstrajecten. Kandidaatmedicijnen die zich in de diverse stadia van onderzoek bevinden, kunnen zich gaan bewijzen. Ook die tussentijdse rapporten worden door beleggers in spanning afgewacht.

Het is eigenlijk zelden rustig op het vlak van biotech. Wij zijn ondertussen graag druk met het volgen van het nieuws, het maken van analyses en het afwegen van kansen tegenover risico. Een geneesmiddel dat èn veilig èn werkzaam is, kan de nieuwe blockbuster worden die aandelenkoersen doet springen tot recordhoogtes. Maar elke tegenvaller betekent vaak een halvering van de koers van het betreffende biotech aandeel.

Disclaimer: Handelen in aandelen brengt een risico met zich mee. Resultaten uit het verleden geven geen enkele garantie of indicatie over de toekomstige resultaten. De teksten in dit artikel vormen geen advies, het gaat slechts om de persoonlijke mening van de schrijver. Niets op de pagina’s van dit artikel dient op enige wijze te worden opgevat als een aanbieding of levering van financieel, beleggings- of ander professioneel advies. U dient met name advies in te winnen bij een gekwalificeerd expert voordat u een beleggingsbesluit neemt. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw beleggingsbeslissingen neemt u voor eigen risico en daarvoor bent u uitsluitend zelf verantwoordelijk.