Begeef uzelf tussen de allerrijksten

23 april 2019

Als uw bankrekening niet bestaat uit een getal gevolgd door minimaal 9 nullen, dan hoort u niet in het rijtje superrijken thuis. Multi-miljardairs volgen elkaar rap op en het lijstje met de Top 10 verandert met de dag.

Een mooi lijstje om bij te horen, maar wat houdt het nou in om superrijk te zijn?
Welke luxemerken kunt u inzetten om uw eigen portefeuille te vergroten of belegt u liever mee met de groten der aarde?

Duik dieper mee in dit thema met ons webinar.

Presentatie op 23 april 2019 om 19u30.

Disclaimer: Handelen in aandelen brengt een risico met zich mee. Resultaten uit het verleden geven geen enkele garantie of indicatie over de toekomstige resultaten. De teksten in dit artikel vormen geen advies, het gaat slechts om de persoonlijke mening van de schrijver. Niets op de pagina’s van dit artikel dient op enige wijze te worden opgevat als een aanbieding of levering van financieel, beleggings- of ander professioneel advies. U dient met name advies in te winnen bij een gekwalificeerd expert voordat u een beleggingsbesluit neemt. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw beleggingsbeslissingen neemt u voor eigen risico en daarvoor bent u uitsluitend zelf verantwoordelijk.