Privacy Policy

Marktgevoel, gevestigd aan de Herengracht 444hs, 1017BZ, Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Marktgevoel
Beursplein 5
1012JW Amsterdam

www.marktgevoel.nl
contact@marktgevoel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Marktgevoel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Marktgevoel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Marktgevoel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Marktgevoel neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Marktgevoel) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Marktgevoel deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Marktgevoel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt Marktgevoel uw persoonsgegevens aan derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Naam Gegevens Reden
Hubspot NAW, e-mailadres, IP adres en cookies Optimaliseren van de website, bijhouden van klant- en prospectgegevens, marketing doeleinden
Google IP adres en geanonimiseerde tracking data Optimaliseren van de website en marketingdoeleinden
Facebook IP adres, Facebook Pixel en geanonimiseerde tracking data Optimaliseren van de website en marketingdoeleinden
Eazy (Wireless Services) Telefoonnummer Versturing van Whatsappberichten (marketing en gepersonaliseerd) op opt-in basis
TreeOnline IP adres en geanonimiseerde tracking data Optimaliseren van de website en marketingdoeleinden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Marktgevoel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Marktgevoel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar contact@marktgevoel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Marktgevoel zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Marktgevoel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Marktgevoel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@marktgevoel.nl

De gegevens welke wij opslaan in ons systeem zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Deze gegevens worden gebruikt voor onder andere:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Marktgevoel analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Marktgevoel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Al deze gegevens worden opgeslagen op servers welke beheerd worden door Hubspot. Meer informatie over het veiligheidsprotocol van Hubspot vindt u hier: https://www.hubspot.com/security (Engels)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Marktgevoel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen* voor de volgende categorieën van persoonsgegevens van niet-abonnees:

Categorie Bewaartermijn** Reden
E-mailadres Onbepaalde tijd Voor het opnieuw inschrijven van nieuwsbrieven of aanvragen van documenten van Marktgevoel en het bijhouden van opt-in en opt-out lijsten.
Voor en achternaam, adres, telefoonnummer Tot 1 jaar na het laatste contactmoment of websitebezoek Voor personalisatie van marketingmateriaal
IP adres Tot 1 jaar na het laatste contactmoment of websitebezoek Voor personalisatie en optimalisatie van de website
Overige niet herleidbare informatie Tot 1 jaar na het laatste contactmoment of websitebezoek Voor personalisatie en optimalisatie van de website en voorspelling van klantdata

 

*U kunt te allen tijde gebruik maken van het recht om vergeten te worden. Uw gegevens worden dan verwijderd volgens de dan leidende workflow van Hubspot. Voor meer informatie zie: https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/contacts/how-do-i-perform-a-gdpr-compliant-delete-in-hubspot (Engels)

**Na deze periode, of als u gebruik maakt van het recht om vergeten te worden, kunnen uw gegevens geanonimiseerd toegevoegd worden aan het archief van Marktgevoel voor statistische doeleinden.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens van abonnees:

Categorie Bewaartermijn*** Reden
E-mailadres Onbepaalde tijd Voor het opnieuw inschrijven van nieuwsbrieven of aanvragen van documenten van Marktgevoel en het bijhouden van opt-in en opt-out lijsten.
Voor en achternaam, adres, telefoonnummer Tot 1 jaar na het laatste contactmoment of websitebezoek Voor personalisatie van marketingmateriaal
IP adres Tot 1 jaar na het laatste contactmoment of websitebezoek Voor personalisatie en optimalisatie van de website
Bankrekeningnummer Tot 1 jaar na het aflopen van het abonnement Voor controle van betalingen voor abonnementen
Overige niet herleidbare informatie Tot 1 jaar na het laatste contactmoment of websitebezoek Voor personalisatie en optimalisatie van de website en voorspelling van klantdata

*** De bewaartermijn gaat in na het aflopen van de participatie van de participant.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Deze data is geanonimiseerd en wordt gebruikt voor een verbeterde webervaring.