Contrair – Oktober 2019

Na de zomer komt de natte, koude herfst als een vervelende fait accompli.

Daar valt weinig aan te doen tenzij u bij  machte bent om deze maanden elders door te brengen – uw tweede huis onder de zon, bijvoorbeeld.

Voldongen feiten. Zoals ook na de feestmaanden de weegschaal u een ongewenst getal laat zien. Maar ook daar is wel wat aan te doen.

Deze maand bespreken we een aandeel van een bedrijf dat mensen helpt hun gewicht op peil te brengen en te houden. Dat doet het in de eerste plaats met voedingsmiddelen maar ook met andere interactieve initiatieven.

De koers van het betreffende aandeel heeft de laatste tijd aardig aan gewicht verloren en is daarom rijp om te worden opgepikt. Het is daarom een fantastisch voorbeeld voor contraire beleggers!

Contrair beleggen

Met het Contrair beleggen abonnement ontvangt u iedere eerste maandag van de maand één concrete contraire beurstip. Dit betekent dat u een uitgebreid rapport van minimaal 800 woorden ontvangt met een duidelijke heldere visie over één sterk ondergewaardeerd bedrijf. Contrair beleggen is onze specialiteit en betekent:

  • 12 concrete beurstips per jaar
  • Anders dan de gemiddelde grijze beursanalist
  • Een eigen koers durven varen
  • Een trackrecord vanaf 2009

Natuurlijk kunt u nu en dan een winstje meepakken door met de massa mee te gaan, maar het is vaak lucratiever te zoeken naar aandelen die ondergewaardeerd zijn.

Meer informatie

Disclaimer: Handelen in aandelen brengt een risico met zich mee. Resultaten uit het verleden geven geen enkele garantie of indicatie over de toekomstige resultaten. De teksten in dit artikel vormen geen advies, het gaat slechts om de persoonlijke mening van de schrijver. Niets op de pagina’s van dit artikel dient op enige wijze te worden opgevat als een aanbieding of levering van financieel, beleggings- of ander professioneel advies. U dient met name advies in te winnen bij een gekwalificeerd expert voordat u een beleggingsbesluit neemt. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw beleggingsbeslissingen neemt u voor eigen risico en daarvoor bent u uitsluitend zelf verantwoordelijk.