Grondstoffen rapport – September 2019

Beleggen kan op vele manieren en in heel veel verschillende sectoren en producten. Het komt er telkens op neer dat u inspeelt op een koersbeweging die u rendement oplevert – of de koers nu stijgt of daalt.

Het is interessant hoe de financiële wereld zich heeft weten te ontwikkelen tot de belangrijkste ‘make it of break it’ factor in ons dagelijks leven. Ooit begon het met elementaire ruilhandel. Er bestond nog geen bank, er was nog geen muntgeld. 

De eerste beschavingen ruilden onderling goederen voor andere goederen. Het assortiment werd in de loop van de geschiedenis uitgebreid al naargelang de specialiteit van het land.

In de periode voor de industriële revolutie (medio 18e eeuw) werden voornamelijk agrarische producten verhandeld. Deze maand grijpen we terug op die grondstoffen.

Grondstoffen Beleggen abonnement

De wereldpopulatie blijft groeien en de technologische ontwikkelingen gaan nergens harder dan in de grondstoffensector. Door te beleggen in deze sector kunt u profiteren van toekomstige trends en cycli in de grondstoffenmarkt.

  • Beleggen op de grondstoffenmarkt betekent:
  • Uitgebreide analyses over de grondstoffenmarkt
  • Inspelen op trends in grondstoffen
  • Interessante aandelen uit de sector

Onze abonnees ontvangen uiteraard een Trade Alert zodra het koersdoel bereikt wordt!

Abonneer nu!

Disclaimer: Handelen in aandelen brengt een risico met zich mee. Resultaten uit het verleden geven geen enkele garantie of indicatie over de toekomstige resultaten. De teksten in dit artikel vormen geen advies, het gaat slechts om de persoonlijke mening van de schrijver. Niets op de pagina’s van dit artikel dient op enige wijze te worden opgevat als een aanbieding of levering van financieel, beleggings- of ander professioneel advies. U dient met name advies in te winnen bij een gekwalificeerd expert voordat u een beleggingsbesluit neemt. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw beleggingsbeslissingen neemt u voor eigen risico en daarvoor bent u uitsluitend zelf verantwoordelijk.